10 Jan 2017

Planerat avsaltningsverk på Öland

DHI har under hösten gjort en expertutredning åt WSP inför det planerade avsaltningsverket på norra Öland. Genom att beräkna spridning och utspädning av rejektvattnet som kommer från avsaltningsverket har DHI bidragit med kunskap till den MKB som sammanställs av WSP.