08 Nov 2016

DHI silversponsor för Embrace the Water konferensen 2017

DHI medverkar aktivt i den internationella konferensen om stadsplanering och vatten i Göteborg.  I juni 2017 ordnas konferensen "Embrace the water" i Göteborg. 

Arrangörer är Göteborgs stad, IWA (International Water Association), SP/RISE (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), IFHP (International Federation for Housing and Planning) och FFS (Föreningen för samhällsplanering). Medarrangörer är bl.a. ICLEI, Chalmers, Svenskt Vatten, Luleå tekniska universitet. 

Konferensen handlar om att anpassa staden till de möjligheter och hot som stadens vatten erbjuder, och att anpassa vattenhanteringen till stadens behov. Konferensen kommer att erbjuda föreläsningar om hur olika städer kommit fram till hållbara lösningar, workshops där utvalda städer medverkar, forskningsresultat inom området samt studiebesök.

Se mer här.