12 Oct 2016

DHI söker VA-ingenjör

DHI söker VA-Ingenjör till kontoren i Stockholm och Göteborg

Vill du arbeta med vatten- och avloppsfrågor i en organisation som brinner för kunskap inom vattenområdet? Gillar du teknik och drivs av att hitta hållbara lösningar tillsammans med kollegor och kunder? Då kommer du att trivas som VA-ingenjör på DHI!

Vi arbetar med avancerad modellering med direkt koppling till verkliga förhållanden genom mätningar och teoretiska analyser av frågeställningar inom VA-området. Våra uppdrag utgörs av hydrauliska VA-utredningar, skyfallsanalyser, dagvattenutredningar, exploateringar, råvattenkvalitet, vattenverk, distributionssystem i små och stora städer, regional vattenförsörjning, on-line- och realtidsstyrning av ledningssystem och reningsverk, tillskottsvatten och miljöpåverkan från ledningsnät mm.

DHI söker nya kollegor till vårt Göteborgs och vårt Stockholmskontor. Till bägge platserna söker vi personer med några års relevant bakgrund och erfarenhet inom området.

Läs mer om tjänsterna och skicka din ansökan här.