21 Jun 2016

Helsingborg badvattenkvalitet

DHI har under våren arbetat i Helsingborgs stad med att utreda orsakerna till att flera av stadens badplatser får badförbud.

Arbetet har bestått i flera delar. Grunden var att utreda orsakerna till de provresultat som har påvisats innehålla fekala bakterier. Genom att sätta upp en kombinerad strömnings och bakteriemodell över Öresund har spridning och avdödning av fekala bakterier simulerats.

Utöver att utreda orsakerna bakom proven har DHI hjälpt kommunen att upprätta en handlingsplan för att kunna få bättre klassning på stränderna. Med DHIs långa erfarenhet inom EUs badvattendirektiv har provtagningsprocessen gåtts igenom och förslag på förbättringar presenterats.

Dessutom har DHI väglett kommunen i hur möjliga system för tidig varning av badande kan se ut, allt ifrån enkla lösningar till DHI’s helhetskoncept som redan används på andra sidan sundet http://neworesund.badevand.dk/.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/badvattnet-fororenas-av-mansklig-avforing

http://www.hd.se/2016-06-18/harifran-kommer-bajsvattnet-vid-badplatserna

http://helsingborg.lokaltidningen.se/oregistrerade-avloppsutsläpp-en-orsak-till-daalig-badvattenkvalitet-/20160619/artikler/706229898