09 Jun 2015

DHI levererar detaljerat underlag för vindkraftsparken Rampion i Engelska kanalen

På uppdrag av E.ON och UK Green Investment Bank har DHI genomfört en omfattande studie av de meteorologiska och oceanografiska förhållandena för vindkraftsparken Rampion utanför den brittiska kusten i Engelska kanalen. Konstruktionsarbetena är planerade att påbörjas i år.

Vindkraftsparken Rampion ska byggas ca 13 km utanför Brighton i Engelska kanalen. Det kommer att bli den första havsbaserade vindkraftsparken utanför den brittiska sydkusten. Fullt utbyggd kommer Rampion att leverera 400 MW, vilket är tillräckligt för att försörja 300 000 hem med elektricitet.

För att utforma turbiner och bottenfundament krävs noggrann och korrekt information om vind, vågor och strömmar från området där parken är tänkt att byggas. DHI har bistått genom att ta fram en 18 år lång databas över de meteorologiska och oceanografiska förhållandena på platsen. Modellberäknade vindar, vattenstånd och strömmar extraherades ur DHI:s existerande databaser medan en högupplöst spektral vågmodell konstruerades specifikt för området ifråga. En omfattande modellvalidering utfördes där modellberäknade resultat jämfördes med mätningar för att verifiera modellernas kvalité och noggrannhet.  

Utifrån den samlade datamängd som togs fram genomfördes omfattande statistiska analyser av normal- och extremförhållanden som underlag för utformingen av fundamenten. Simultana sannolikheter för olika parametrar beräknades enligt de riktlinjer som anges av certifieringsorganen ifråga.  

Projektet levererades till LIC Energy, det företag som utformar fundamenten, och utfördes i samarbete mellan DHI-kontoren i Storbritannien, Sverige, Tyskland och Danmark.