20 May 2015

Vi vill bli fler- Avloppsgruppen söker medarbetare

DHI söker medarbetare till Avloppsgruppen. Vi erbjuder stor frihet och nära kontakt med Sveriges största aktörer inom VA.

Bli en av oss! Med en ny annons i Svenskt Vattens tidning vill vi uppmana dig med erfarenhet och som önskar fortsätta utvecklas inom VA i ett mindre företag att kontakta oss.

 För mer information kontakta Cecilia Wennberg, cew@dhi.se, 031 - 80 87 90.