05 May 2015

DHI partner i nytt Vinnovaprojekt

Urbaniseringen utmanar vårt sätt att hantera vatten. Översvämningar och utsläpp av avloppsvatten är en risk för invånare och miljö. En hållbar stad kontrollerar vattenflödena.

Med projektet Future City Flow har DHI blivit beviljade medel av Vinnova inom ramen för utlysningen: Utmaningsdriven innovation.

Målet med projektet är att utveckla beslutsstödsystem så att den hållbara staden kan kontrollera och styra sina vattenflöden utan risk för översvämningar och att orenat avloppsvatten släpps ut i miljön.

– Genom att ta fram verktyg för aktiv styrning av vattenflöden i samhället och effektiva reningstekniker vill vi bidra till att samhällets vattenhantering blir mer uthållig än den är idag, säger Lars-Göran Gustafsson på DHI.

Samarbetspartners
Projektet är ett samarbete mellan: DHI Sverige AB, NSVA, Göteborgs kommun – Kretslopp och vatten, WIN - Water Innovation Accelerator, 4IT, Cactus Univeiw AB, C/o Swepur, Gryaab AB, Lunds Universitet (Institutionen för kemiteknik) och Sweden Water Research.