31 Mar 2015

Vi vill bli fler - Vattenförsörjningsgruppen söker medarbetare

DHI söker medarbetare till Vattenförsörjningsgruppen. Vi erbjuder stor frihet och nära kontakt med Sveriges största aktörer inom VA.

Bli en av oss! Med en ny annons i Svenskt Vattens tidning vill vi uppmana dig med erfarenhet inom VA och önskar fortsätta utvecklas i ett mindre företag att kontakta oss.

För mer information kontakta Cecilia Wennberg, cew@dhi.se, 031-80 87 90.