23 Mar 2015

Träffa DHI på Swedish Maritime Day

DHI medverkar i år på Swedish Maritime Day den 20 april i Göteborg. Kom och träffa oss i vår monter.


På Swedish Maritime Day möts den samlade svenska maritima kompetensen och där diskuteras svensk marin och maritim verksamhet ur olika aspekter.

http://swedishmaritimeday.se/