27 Aug 2014

DHI inleder samarbete med Rent Dagvatten

Rent Dagvatten är en företagsgrupp som levererar anpassade systemlösningar för hantering och rening av dagvatten.

Lösningarna bygger till stor del på de inom Rent Dagvatten aktiva företagens produkter och tjänster. En systemlösning innefattar allt från behovsanalyser, val av bästa teknik, projektering, installation, drift och underhåll samt årlig miljörapport baserad på analyser och drifterfarenheter.

Samarbetet med DHI ses som ett viktigt steg i att stärka och bredda Rent Dagvattengruppens erbjudanden bland annat genom att kunna säkra systemlösningarna ur klimatförändringssynpunkt.