24 Mar 2014

Gothenburg Marine Forecast Service

I samarbete med Göteborgs hamn har DHI utvecklat en marin prognostjänst – Gothenburg Marine Forecast Service. Den operationella modellen som gör prognoserna använder DHI:s mjukvara MIKE 3FM.

I samarbete med Göteborgs hamn har DHI utvecklat en marin prognostjänst – Gothenburg Marine Forecast Service. Den operationella modellen som gör prognoserna använder DHI:s mjukvara MIKE 3FM.

För fartyg att på ett säkert sätt anlöpa Göteborgs hamn, behöver kaptener och lotsar veta hur strömmarna beter sig i farledsområdet. Prognostjänsten ger information om strömmar för olika typer av fartyg, t.ex. mycket stora fartyg av typen VLCC klass - den näst största typen av fartyg. Baserat på prognoser som tillhandahålls av DHI, tas hänsyn till rådande väderförhållanden för att ge realtidsinformation om:

  • strömmarna i och runt farlederna in till hamnen
  • havsvattenstånd
  • densitet
  • vind

Resultaten visas i ett webbgränssnitt för geografiska informationssystem (GIS) och publiceras sedan på Göteborgs hamns webbplats. Nu kan lotsar, styrmän och andra kan enkelt komma åt och använda informationen på väg in i hamnen.

 
Bilder: Göteborgs hamn