01 Dec 2014

DHI vinner ramavtal med Havs- och vattenmyndigheten

DHI Sverige har efter en upphandling tecknat ramavtal med Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Avtalet omfattar konsulttjänster för havs- fisk- och vattenförvaltning, inklusive fysisk planering till havs.

Totalt 24 konsultfirmor lämnade anbud på ett eller flera av fyra uppdragsområden. Vi delade förstaplatsen som ett av endast två företag som inbjudits att teckna avtal inom uppdragsområdet Utredningar och analyser. Inom detta uppdragsområde kommer vi att stödja HaV med kvalificerade tjänster inom myndighetens ansvarsområden med höga krav på kvalitet och metodik. Exempel på tjänster är:

  • Scenarioanalyser
  • SWOT-analyser
  • GIS-analyser
  • Konsekvens- och hållbarhetsbedömningar

Andra möjliga uppdrag är att bidra vid framtagande av strategier och program som till exempel åtgärdsprogram, samt processtöd vid komplexa och komplicerade projekt eller andra insatser. 

”Vi är mycket glada över att kunna stödja HaV i deras arbete med att förvalta Sveriges hav- och vattenmiljöer”, säger Olof Liungman, tillförordnad ansvarig för DHI Sveriges marina verksamhet. ”Vi ser fram emot att bidra till HaV:s arbete med vår expertis inom allt som rör vatten – baserad på årtionden av forskning och utveckling – samt vår långa erfarenhet av konkreta projekt över hela världen”.