01 Dec 2014

DHI föreläser på konferens om tillskottsvatten

Lars-Göran Gustafsson kommer att föreläsa om val och prioritering av åtgärder för hantering av tillskottsvatten vid konferensen ”Hantering av tillskottsvatten” den 3-4 december i Stockholm.

Konferensen arrangeras av Teknologisk Institut.

Tillskottsvatten är orsaken till flera kända problem i avloppssystemen såsom överbelastning, bräddning, översvämningar, högflöden och utspädning till reningsverken. Problemet är inte nytt, och även om det finns flera goda exempel på lyckade åtgärder, så är det fortfarande i flera fall av samma dignitet som det varit de senaste decennierna, trots aktivitet och insatser.

Föreläsningen behandlar bl.a. följande frågeställningar:

  • Problemets omfattning – nyckeltal och statistik
  • Kartläggning – hur kan källorna identifieras?
  • Vilka åtgärder finns att välja på?
  • Hur prioritera rätt åtgärder?
  • Bedömning av olika åtgärders kostnadseffektivitet
  • Uppföljning av resultat
LARS-GÖRAN GUSTAFSSON, Utvecklingschef, DHI Sverige
Lars-Göran har en Tekn. Lic. examen inom urban hydrologi och 30 års erfarenhet från arbete med problemställningar inom avloppssystem, vattendrag, ytvatten och hydrogeologi. Han har en unik kompetens inom hydrologisk och hydraulisk modellering och är initiativtagare till utveckling av ett flertal metoder och modellsystem som nu används inom branschen, bl.a. kopplat till problem med tillskottsvatten i avloppssystem.