12 Jul 2013

DHI tar fram kunskapsöversikt om pluviala översvämningar

DHI har på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram en kunskapsöversikt avseende konsekvenser av skyfall över tätorter.

DHI har på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram en kunskapsöversikt avseende konsekvenser av skyfall över tätorter. Syftet med studien har varit att beskriva hur översvämningar i urbana områden, förorsakade av extrem nederbörd, kan förutsägas och hanteras och hur dess konsekvenser eventuellt kan lindras på kort och/eller lång sikt.
 
Uppdraget har bedrivits som en kunskaps-/forskningsöversikt för att beskriva pluviala (orsakade av skyfall) översvämningars konsekvenser på samhället och samhällsviktiga funktioner. Nuvarande kunskap om svensk statistik för kortvariga häftiga regn har relaterats, och några av de bedömningar som finns beträffande inverkan av framtida klimatförändringar på förekomsten av skyfall i Sverige i framtiden. Vidare har olika metodik för kartläggning av konsekvenser av extrema regn gåtts igenom.
 
Rapporten har författats av Claes Hernebring och Erik Mårtensson på DHI.
 
Rapporten finns tillgänglig för nedladdning via följande länk: