08 Nov 2013

DHI inbjuder till svensk-norskt MIKE by DHI brukarmöte *UPPDATERAD*

Passa på att träffa och utbyta MIKE-erfarenheter med kollegor och kunder samt ta del av nyheterna i MIKE by DHI version 2014! Tid:Tisdag 4 mars 10-17, gemensam middag 19:00Onsdag 5 mars 9-15 Plats:Stockholm City Conference C

Passa på att träffa och utbyta MIKE-erfarenheter med kollegor och kunder samt ta del av nyheterna i MIKE by DHI version 2014!

Tid:
Tisdag 4 mars 10-17, gemensam middag 19:00
Onsdag 5 mars 9-15

Plats:
Stockholm City Conference Centre (Norra Latin), Drottninggatan 71B Stockholm

Pris:
3.600 SEK exkl moms för dag 1 och 2. 2.500 SEK för endast 1 dag.
Deltagare från företag eller organisationer med giltigt MIKE by DHI service- och underhållsavtal erhåller 10 % rabatt. Avgiften inkluderar konferensmaterial samt fm/em-fika och lunch båda dagarna.
Föredragshållare betalar endast 900 SEK exkl moms, oavsett 1 eller 2 dagars deltagande!

Konferensmiddag, 19:00 4 mars: 475 SEK exkl moms, inkl. dryck.

Program

DAG 1

Registrering och fika

Välkomna - Sten Blomgren, DHI

Keynote: Hur bygger och förvaltar vi en säker vattenleverans? - Tommy Giertz, Norrvatten
- Screening av översvämningsrisker i tätorter i samband med skyfall med stöd av MIKE 21, DHI
- Vättern - utredning av råvattenintag, Jönköpings kommun
Fika
- Skapa vattendistributionssystemets framtida utseende med hjälp av MIKE URBAN WD, DHI
- Klimatförändringens påverkan på tillskottsvatten i spillvattennätet fram till 2100, SWECO Environment
Lunch
- Mölndal/Toltorpsdalen - Lokalisering av tillskottsvatten, DHI
- MIKE URBAN - en förenklad blid av verkligheten, skillnad mellan manuell beräkning och MIKE URBAN i speciella fall, SWECO Environment
- Etablering av detaljerte vannforsyningsmodeller over hele Oslo kommune, Oslo kommun
- Val av faktorer för dimensionerande spillvattenflöde enligt P90 - konsekvenser vid modellering av åtgärder i kombinerade avloppsnät efter anslutning av stora separerade områden, Tyréns
Fika
- Tillämpning av MIKE URBAN och tilläggsmoduler vid beräkning av bräddning på ledningsnät, WSP
- Kalibrering av spillvattenmodell för Kalmar kommun, KVAB
- Nyheter i MIKE URBAN 2014 - Tomas Eidsmo, DHI

Konferensmiddag, Norra Latin

DAG 2

Välkomna till dag 2 - Tomas Eidsmo, DHI

Keynote:
 Permafrostmodellering i MIKE SHE – Emma Johansson, SKB 
- Tillförlitligheten i beräknade dimensionerande flöden i två mindre vattendrag med trånga sektioner, SWECO Energuide        
Fika 
- Operationell modell av Göteborgs hamn, DHI
- Nyheter i MIKE vattenresurs- och marina verktyg 2014
- Hva er konsekvensen av tiltak i avløpssystemet på bakteriekonsentrasjoner i resipienten? - Modellering med MIKE URBAN, MIKE 3 og MIKE ECO Lab, DHI 
Lunch
- Vattenresursplanering med nya MIKE HYDRO Basin, DHI
- MIKE CUSTOMISED, ”tailor-made off-the-shelf”-produkter för online/realtidsinstallationer, DHI
- Inströmning till Finnfors kraftstation, SWECO Energuide
Avrundning och fika

Abstract och anmälan
Deltagare uppmanas skicka in abstract via mejl (adress nedan) så snart som möjligt.

Abstract, anmälan och frågor skickas till sten.blomgren@dhi.se

Deltagare sörjer själva för logi.

Varmt välkommen!

*** MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR ***