03 Oct 2013

Modellering av vågpåverkan på förtöjda fartyg i Göteborgs hamn

Källa: Göteborgs hamn När världens största containerfartyg, Majestic Maersk, för första gången lägger till i Göteborgs hamn så passerar hon nära en annan kajplats i farleden.


Källa: Göteborgs hamn

När världens största containerfartyg, Majestic Maersk, för första gången lägger till i Göteborgs hamn så passerar hon nära en annan kajplats i farleden. För att undersöka vilken effekt Majestic Maersks passage kunde ha på ett fartyg förtöjt på denna kajplats har vi simulerat responsens hos ett förtöjt fartyg från passagen av ett stort containerfartyg.

När ett fartyg rör sig genom vattnet genereras olika typer av vågor av fartygets skrov: primära långperiodiska och sekundära kortperiodiska vågor. De primära vågorna genereras på grund av att fartyget tränger undan vattnet och accelererar vattnet längs skrovet, vilket i sin tur skapar variationer i vattennivån längs fartygskrovet. Den våg som skapas påverkas även av områdets geometri. De sekundära svallvågorna uppstår som ett resultat av tryckvariationer längs skrovet och genereras framför allt vid bogen och aktern.

Större fartyg är oftast relativt okänsliga för de kortare sekundära vågorna. De primära vågorna kan däremot ha en stor effekt, särskilt i smala kanaler eller farleder. En kraftig långperiodisk våg kan få ett förtöjt fartyg att röra sig, vilket i sin tur kan utsätta förtöjningslinorna för stora krafter.

Med hjälp av den senaste kunskapen och avancerad mjukvara kan vi simulera hur dessa vågor uppstår, propagerar och påverkar ett fartyg förtöjt i närheten, inklusive krafterna i förtöjningslinorna.

Majestic Maersk anlöpte Göteborgs hamn på kvällen den 30 september 2013.