25 Sep 2012

Marint skräp och turism

Två nya rapporter från Havs- och vattenmyndigheten där DHI har medverkat De två rapporterna Marine litter in Sweden och Marine tourism and recreation in Sweden är en del av det svenska arbetet med Havsmiljödirektivet.

Två nya rapporter från Havs- och vattenmyndigheten där DHI har medverkat

De två rapporterna Marine litter in Sweden och Marine tourism and recreation in Sweden är en del av det svenska arbetet med Havsmiljödirektivet. Rapporterna har givits ut av Havs och vattenmyndigheten och utgör en viktig del av det underlag som ligger till grund för den inledande bedömningen av miljötillståndet i havet. DHI har tillsammans med miljöekonomerna från Enveco författat dessa rapporter, vilka finns tillgängliga för nedladdning på Havs- och vattenmyndighetens hemsida (se länk nedan).

 

http://www.havochvatten.se/5.576c1bad139e467697d8000132.html