20 Jun 2012

Mudderspillsmodell Trelleborgs hamn

DHI har simulerat spridning av spill från planerad muddring av inseglingsrännan till Trelleborgs hamn. Med en tredimensionell dynamisk spridningsmodell undersöktes spridningsmönster, koncentrationer och deposition i området kring muddringsarbetet.

DHI har simulerat spridning av spill från planerad muddring av inseglingsrännan till Trelleborgs hamn. Med en tredimensionell dynamisk spridningsmodell undersöktes spridningsmönster, koncentrationer och deposition i området kring muddringsarbetet. I modellen ingår spridning med lokala varierande strömningsförhållanden och resuspension p.g.a. vågor och starka strömmar. Resultaten utgör underlag i tillståndsansökan.

 
Suspenderat mudderspill i ytvattnet, ögonblicksbild.