11 Jun 2012

DHI utreder orsaker till dålig badvattenkvalité

Det har länge varit problem med kvaliteten på badvattnet i Barnviken, Sibbarp. Nu utreder DHI orsakerna bakom samt ger förslag på åtgärder på uppdrag av Malmö Stad.
Projektet ska vara färdigt under 2012.