15 May 2012

DHI inbjuder till norskt-svenskt MIKE by DHI brukarmöte på temat "Sustainable cities"

RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, OSLO23-24 OKTOBER 2012 Passa på att träffa och utbyta MIKE-erfarenheter med kollegor och kunder samt ta del av de många heta nyheterna i MIKE by DHI version 2012! Tider:Tisdag 23 oktober 10-17, gemensam m

RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, OSLO
23-24 OKTOBER 2012

Passa på att träffa och utbyta MIKE-erfarenheter med kollegor och kunder samt ta del av de många heta nyheterna i MIKE by DHI version 2012!

Tider:
Tisdag 23 oktober 10-17, gemensam middag 19:30
Onsdag 24 oktober 9-15

Priser:
2.800 SEK inkl konferensmaterial, lunch, fika samt tisdagens gemensamma middag. Deltagare som presenterar en MIKE-tillämpning betalar endast 900 SEK!

Program (fortfarande helt i sin linda)
Dag 1: Användarnas egna presentationer av MIKE-tillämpningar (20-30 min)
Dag 2: Nyheter i MIKE by DHI 2012, demos, modelleringstips och tricks

Nyheterna i MIKE by DHI 2012 gås igenom, verktyg för verktyg såväl som övergripande förbättringar!

FEFLOW, vårt FEM-baserade verktyg för heat/mass/flow transport presenteras och demonstreras. FEFLOW är mycket lämpligt att använda för avancerad modellering av grundvattenrörelser och föroreningstransport i mark och berg

MIKE FLOOD (River) tips och tricks session

Abstract och anmälan
Deltagare uppmanas skicka in abstract via mejl (adress nedan) så snart som möjligt.
OBS! Bidrag inte direkt kopplade till huvudtemat (Sustainable cities) är precis lika välkomna!

Abstract, anmälan och frågor skickas till mikebydhiugm2012@dhigroup.com


Deltagare sörjer själva för logi. Vi har reserverat ett antal rum på Radisson Blu. Först till kvarn gäller.

Varmt välkommen!


*** MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR ***