19 Apr 2012

Värdering av mikrobiologiska barriärer för vattenverk

Efter de händelser som skett med vattenburna smittutbrott i Sverige under de senaste åren har synen på mikrobiologiska barriärer skärpts. Svenskt vatten rekommenderar nu att behovet av barriärer värderas med två olika metoder.

Efter de händelser som skett med vattenburna smittutbrott i Sverige under de senaste åren har synen på mikrobiologiska barriärer skärpts. Svenskt vatten rekommenderar nu att behovet av barriärer värderas med två olika metoder. Dels är det den norska metoden GDP (God desinfektionspraxis) och dels är det Svenskt Vattens egenutvecklade verktyg MRA (Mikrobiell riskanalys) som bör användas.

I båda fallen är det råvattnets kvalitet med olika fokus på typer av bakterier, virus och parasiter som ligger till grund för arbetet. I GDP värderas den befintliga processen med hänsyn till behovet av avskiljningsgrad. Ytterligare tänkbara barriärer kan läggas till för att uppnå tillräcklig avskiljning. Med MRA-verktyget estimeras risken för att en konsument ska få en infektion till följd av otillräckliga barriärer med befintlig process. Scenarier angående störningar i processen eller försämrad råvattenkvalitet kan beräknas, och effekten av ytterligare barriärer värderas.

DHI har nu genomfört en studie med GDP och MRA för Bua vattenverk i Lysekil som har Kärnsjön som råvattentäkt. ”Arbetet med de båda metoderna har gett såväl en bra genomgång och diskussion av vattentäkten och den befintliga processen som ett underlag för fortsatt arbete”, säger Linnea Lundh på LEVA i Lysekil.


Vill du veta mer?
Bengt Zagerholm
031-80 87 97
bengt.zagerholm@dhi.se