26 Mar 2012

Kurser i FEFLOW och WEST

Introduktion till modellering av avloppsreningsverksprocesser med WEST, 1-2 maj, 2012 Innehåll: Denna 2-dags, praktiskt orienterade kurs ger en översikt över frågeställningar relaterade till modellering av biologiska processer

Introduktion till modellering av avloppsreningsverksprocesser med WEST, 1-2 maj, 2012

Innehåll: Denna 2-dags, praktiskt orienterade kurs ger en översikt över frågeställningar relaterade till modellering av biologiska processer i avloppsreningsverk. Du lär dig att skapa ett projekt, utföra dynamisk simulering och genomföra avancerade experiment (t.ex. osäkerhetanalys och parameteruppskattning).
Målgrupp: Yrkesverksamma inom utformning/drift av avloppsreningsverk, optimering av processer samt undervisning och planering. Det är en fördel (men inget krav) att ha erfarenhet av aktivslammodeller (ASM) och utformning/drift av avloppsreningsverk.
Sista dag för anmälan: Tisdag 10 april 2012


Finita elementbaserad grundvattenmodellering med FEFLOW, 14-16 maj 2012

Innehåll: Utifrån en fallstudie lär du dig bygga upp en tredimensionell strömnings- och transportmodell samt tillämpa de viktigaste programfunktionerna, inklusive pre-processering, simulering och resultatutvärdering.
Målgrupp: Yrkesverksamma inom konsultbranschen, forskning och myndigheter. Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om grundvattenmodellering.
Sista dag för anmälan: Måndag 23 april 2012


Båda kurserna ges vid DHIs huvudkontor i Hørsholm (ca 25 km norr om Köpenhamn)

Deltagare från företag med giltigt service och underhållsavtal för någon MIKE-produkt erhåller 10 % rabatt på kursavgiften. Kontakta Sten Blomgren om du vill veta mer.