01 Mar 2012

Inbjudan till FVIT-möte 25-26 april

Föreningen Vattens IT sektion inbjuder till möte på temat "VA-kommunikation: agera istället för att reagera" Vårens FVIT-möte äger rum 25-26 april i Halmstad, Tylösand.På mötet ställs - och försöker bl.a.

Föreningen Vattens IT sektion inbjuder till möte på temat "VA-kommunikation: agera istället för att reagera"

Vårens FVIT-möte äger rum 25-26 april i Halmstad, Tylösand.
På mötet ställs - och försöker bl.a. följande frågor besvaras:

Vad är VA-branschens andel av föroreningsbelastningen på våra recipienter?
Hur jobbar VA-branschen idag för att nå ut till medborgare, beslutsfattare och myndigheter?
Hur planerar VA-branschen för framtida utmaningar och framtidsscenarier?

Med information, kommunikation och kunskapsspridning kan oönskade situationer förebyggas, miljön förbättras och förtroendet för vårt VA-arbete samt förståelsen för VA-hanteringens utmaningar öka bland allmänhet och beslutsfattare.

Kom till vackra Tylösand och var med på detta spännande och tankeväckande seminarium!

Mer information inkl. program hittar du här.

Anmälan sker via hemsidan - www.foreningenvatten.se - i första hand, eller genom att sända ett mail till kansliet@foreningenvatten.se