07 Feb 2012

Artikel i Samhällsbyggaren

I det senaste numret (nr 6 2011) av tidningen Samhällsbyggaren, tidigare V-byggaren, publicerades artikeln "Tätorters sårbarhet vid extrem väderlek - idag och i framtiden". Artikeln är skriven av DHI i samarbete med Kungsbacka kommun.

I det senaste numret (nr 6 2011) av tidningen Samhällsbyggaren, tidigare V-byggaren, publicerades artikeln "Tätorters sårbarhet vid extrem väderlek - idag och i framtiden". Artikeln är skriven av DHI i samarbete med Kungsbacka kommun.

Klicka här för att läsa artikeln.