23 Feb 2012

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng - vågmodellering

DHI har gjort en bedömning av förändringar i vågklimatet vid en ombyggnad av Oskarshamns hamn med hjälp av en vågmodell (MIKE 21 BW). Utredningen är en del av Oskarshamns projekt ”Sanering av Oskarshamns hamnbassäng”.

DHI har gjort en bedömning av förändringar i vågklimatet vid en ombyggnad av Oskarshamns hamn med hjälp av en vågmodell (MIKE 21 BW). Utredningen är en del av Oskarshamns projekt ”Sanering av Oskarshamns hamnbassäng”. Ombyggnationen innefattar fördjupning av grunda områden, utfyllnad av vattenområden samt anläggande av en ny spontad kaj.
Modellen tar hänsyn till kombinerade effekter av de flesta faktorer som påverkar våghöjden i en hamn, t.ex. uppgrundning, refraktion, bottenfriktion, brytande vågor och riktningsspridning. Resultaten anges bl.a. i kvoten mellan våghöjden före ombyggnationen och våghöjden efter ombyggnationen (se Figur 1 nedan). 

Från resultaten har slutsatser dragits om var det finns risk för en högre våghöjd än vid nuvarande situation och åtgärder för att minska dessa risker har föreslagits.


Figur 1. Jämförelse av våghöjd före och efter ombyggnation. Rött innebär en ökning av våghöjd och blått innebär en minskning av våghöjd.


Figur 2. Momentan bild av vågutbredningen före åtgärder.