17 Feb 2012

DHI tar fram riktlinjer för klimatanpassning

Klimatet förändrar sig och konsekvenserna upplever vi i form av exempelvis extrema regn, stigande havsnivåer och kraftiga stormar. Det är en global utmaning att minska sårbarheten för människor, samhälle och infrastruktur.

Klimatet förändrar sig och konsekvenserna upplever vi i form av exempelvis extrema regn, stigande havsnivåer och kraftiga stormar. Det är en global utmaning att minska sårbarheten för människor, samhälle och infrastruktur. Det är viktigt att vi förbereder oss på ett förändrat klimat.

Tillsammans med kunder och organisationer världen över har DHI i årtionden rådgivit, utvecklat lösningar och samlat in kunskap om klimatanpassning. Nu har vi samlat våra erfarenheter i tre omfattande skrifter med riktlinjer för klimatanpassning inom områdena "Vattenresurser", "Städer" och "Kust och hav".

Städer: Riktlinjerna omfattar en ingående beskrivning av hur vi kan hantera översvämningar från havet och från ledningssystemet. Konkreta verktyg, metoder och exempel från klimatanpassningsprojekt i städer presenteras.

Kust och hav: Riktlinjerna för det marina området beskriver hur klimatförändringarna påverkar vattenstånd, vågor och vattentemperaturer. De viktigaste metoderna för marina infrastrukturprojekt och för att utveckla hållbara projekteringar av exempelvis hamnar och kuststäder finns beskrivna.

Vattenresurser: I riktlinjerna för vattenresursområdet beskrivs metoder för hur klimatförändringarnas påverkan på bl.a. avrinning, extremflöden och grundvattennivåer kan beräknas. Hur olika typer av framtida klimatscenarier kan tas fram och hur vi kan hantera osäkerheterna i dessa finns beskrivet. Vidare ges ett flertal exempel från genomförda klimateffektstudier.

Uppmaning till att använda riktlinjerna
Riktlinjerna är tillgängliga för nedladdning (se länk till höger) och får med fördel spridas till vänner, kollegor eller andra som du anser kan ha nytta av dem. Med detta initiativ vill DHI öka antalet hållbara anpassningsåtgärder till ett förändrat klimat!

Vill du veta mer?
Tveka inte att kontakta Erik Mårtensson, 070-999 69 61, eller Christin Eriksson, 070-999 69 62.