12 Jan 2012

Planering för stigande vatten

Handboken Stigande vatten publiceras nu av Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län. Boken är avsedd att hjälpa kommunerna ta hänsyn till ökade regnmängder, stigande vattennivåer och översvämningar när det planeras och byggs nytt i länen. Handboken som utarbetats av REposition kommer att presenteras vid DHI's seminarieserie Rum för Vatten.

Pressrelease av Stigande vatten