11 Jan 2012

Inbjudan till seminarier - Rum för vatten

Klimatanpassad stads- och vattenplanering Vill din kommun påbörja eller fortsätta arbetet mot en hållbar stad? Kom och få konkreta tips och förslag på hur anpassningsarbetet blir en naturlig del av planprocessen.

Klimatanpassad stads- och vattenplanering

Vill din kommun påbörja eller fortsätta arbetet mot en hållbar stad? Kom och få konkreta tips och förslag på hur anpassningsarbetet blir en naturlig del av planprocessen. Vi vänder oss till dig som jobbar med stadsplanering, VA-planering klimatanpassning eller samhällsskydd och beredskap på kommunal nivå.

Tid och plats
2 februari - Radisson SAS, Malmö
9 februari - Hotel Novotel, Göteborg
15 februari - Norra Latin, Stockholm
Seminarierna startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00.

Anmälan
Deltagaravgiften är 595 kr/deltagare. Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
Anmäl dig senast den 30 januari.

Deltagaravgiften betalas till Pg 137 85 34 - 0
Ange namn, kommun/företag samt Malmö, Göteborg eller Stockholm.
Observera att anmälan är bindande.

 

Program
08.30 – 09.00 Ankomst och registrering
09.00 – 09.10 Info om dagens program

Introduktion till klimatanpassning
09.10 – 09.35 Klimatanpassning, behövs det?
09.35 – 10.00 ”Stigande Vatten” - en handbok i översvämningsplanering – REposition, www.reposition.se  
10.00 – 10.15 Kaffe

Riskanalys
10.15 – 10.45 Vad händer med regnen? – Bengt Dahlström, f.d. SMHI
10.45 – 11.00 Lokal användning av regionala scenariodata
11.00 – 11.15 Översiktlig riskanalys – första steget mot en anpassningsplan
11.15 – 11.40 Framtida belastning på avloppsreningsverk, exempel från Göteborg
11.40 – 12.00 Den NYA översvämningskartan

12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.20 Frågor/kommentarer/diskussion kring passet Riskanalys

Beredskapsplaner och konsekvenslindring
13.20 – 13.45 Framtidens uthålliga dagvattenhantering — Gilbert Svensson, prof. LTU, Urban Water
13.45 – 14.05 Rädd för extrema regn?
14.05 – 14.30 Hot från alla håll! Helhetssyn på översvämningsrisker och tidig varning.
14.30 – 14.45 Metoder och verktyg för bedömning av konsekvenser vid översvämning.
14.45 – 15.00 Frågor/kommentarer/diskussion kring passet Beredskapsplaner

15.00 – 15.15 Kaffe
15.15 – 15.45 Klimatanpassning i Köpenhamn — Lykke Leonardsen/Jan Rasmussen, Köpenhamns kommun
15.45 – 16.00 Avslutande frågor/diskussion

Extra föredrag i Göteborg
Göteborg inför nya utmaningar – Ulf Moback, stadsbyggnadskontoret Götebord Stad


Vill du veta mer?
Christin Eriksson, 031-80 87 74, christin.eriksson@dhi.se
Erik Mårtensson, 046-16 56 89, erik.martensson@dhi.se