02 Sep 2011

Kurs i MIKE URBAN CS 1-2 november

Grundkurs i hydraulisk modellering av dagvatten- och avloppsledningsnät! Vi kan nu erbjuda en 2-dagars MIKE URBAN CS (Collection System) introkurs i Göteborgsområdet, 1-2 november 2011.

Grundkurs i hydraulisk modellering av dagvatten- och avloppsledningsnät!

Vi kan nu erbjuda en 2-dagars MIKE URBAN CS (Collection System) introkurs i Göteborgsområdet, 1-2 november 2011. Pris med giltigt service- och underhållsavtal (SMA) är 9.775 kr/person inkl. material och fika/lunch. Moms tillkommer. OBS! Max åtta deltagare, först till kvarn...
Anmäl dig till Sten Blomgren, vår kursansvarige, på mail: sten.blomgren@dhi.se. Har du frågor är du välkommen att maila eller ringa Sten på 046-16 56 84.

 

Kursinnehåll:

Dag 1: MIKE URBAN användargränssnitt

• Överblick över MIKE URBAN CS
• MIKE URBAN projektstruktur
• Uppbyggnad av modell
• GIS-funktionalitet
• Data import/exportmöjligheter

Dag 2: MOUSE i MIKE URBAN

• Import av MOUSE-projekt
• Editering av MOUSE-modell
• Hantering av avrinningsområden (catchments) och hydrologiska modeller
• Tidsserier och randvillkor
• Hantering av DWF-belastningar
• Körning av MOUSE beräkningar
• Resultatpresentation