14 Jun 2011

DHI Sverige prisbelönade!

Årets No Dig tävling är avgjord. Det vinnande projektet med mest innovativt bruk av No Dig Teknologi gick i stenhård konkurrens mellan 12 bidrag till Telge Nät AB som beställare.

Årets No Dig tävling är avgjord. Det vinnande projektet med mest innovativt bruk av No Dig Teknologi gick i stenhård konkurrens mellan 12 bidrag till Telge Nät AB som beställare. Projektet har genomförts med DHI Sverige AB som konsult och NCC som entreprenör.

I ett bostadsområde har flera fastigheter drabbats av upprepade källaröversvämningar. Lösningen på problemet var att bygga en 450 meter lång ledning som ett bräddmagasin. Ledningen är byggd genom styrd borrning. I anslutningspunkterna till befintlig spillvattenledning har rörtryckning använts som byggmetod. Läs mer om det vinnande bidraget här.

Projektet har genomförts av Lars Lönnkvist Telge Nät AB, Lennart Andersson och Fredrik Bergh DHI Sverige AB samt Simon Åkerlund NCC, kontaktperson.

Prisutdelningen skedde i samband med SSTTs årsmöte i Köpenhamn den 8 och 9 juni (se bild nedan). Mötet samlade 200 deltagare från Sverige, Norge och Danmark.