02 Mar 2011

DHI arbetar med klimatanpassning

DHI har en bred kompetens inom klimatområdet och har på senare år utfört regionala klimat- och sårbarhetsanalyser på uppdrag av Länsstyrelsen.

DHI har en bred kompetens inom klimatområdet och har på senare år utfört regionala klimat- och sårbarhetsanalyser på uppdrag av Länsstyrelsen. Baserat på resultaten från de senaste globala och regionala klimatmodellerna för olika utsläppscenarier tillsammans med aktuell kunskap inom klimatforskningen kan DHI erbjuda en analys av framtida förändringar på en lokal nivå.

Med vår kunskap och Er frågeställning kan vi tillsammans skräddarsy en klimatanalys som svarar mot de frågeställningar som är viktiga, vare sig det gäller förändrade nederbördsmönster, flöden i vattendrag eller stigande havsnivåer. Genom att utföra en behovsanpassad klimatanalys underlättar vi också arbetet för den som skall föra ut kunskapen om sårbarhet i ett förändrat klimat.

 

DHI kan med sin kunskap och erfarenhet inom alla vattenrelaterade områden ge konkreta förslag på anpassningsåtgärder för att minska sårbarheten eller ta tillvara eventuella positiva klimateffekter. Med våra beräkningsmodeller utför vi simuleringar för framtida scenarier i syfte att analysera och utvärdera konsekvenserna av klimatförändringarna.

 

För mer information:
Erik Mårtensson
erik.martensson@dhi.se
046-16 56 89
0709-99 69 61