18 Feb 2011

DHI Sverige inbjuder till badvattenseminarier

Ditt badvatten - sommarnöje eller smittrisk? Intresset för badvattenkvalitet har ökat i och med EUs Badvattendirektiv.

Ditt badvatten - sommarnöje eller smittrisk?

Intresset för badvattenkvalitet har ökat i och med EUs Badvattendirektiv. Direktivet ställer nya krav på kommunerna att förbättra informationen om vattenkvaliteten vid badplatser och åtgärder måste vidtas om vattenkvaliteten är dålig. Därtill har friluftsbadarnas ökande intresse medfört önskemål om större tillgänglighet av information. Implementeringen av Badvattendirektivet pågår i de svenska kommunerna med bland annat Badvattenprofiler för varje registrerad badplats.

Ett av kraven är att specificera potentiella föroreningskällor och vidta åtgärder om dessa innebär dålig badvattenkvalitet. I Halmstad har DHI tillsammans med kommunen genomfört ett forskningsprojekt för att undersöka och ta fram åtgärder för att minska utsläpp av bakterier från tätorter. Hantering av avlopp- och dagvatten är viktiga påverkansfaktorer.

Längs Hallandskusten har kommunerna gått samman för att tillhandahålla badvatten- och väderprognoser på Internet. Där får allmänheten snabbt information om badvattnets kvalitet och ifall det är några varningar utfärdade. Klicka här för att komma till badvattenprognos för Hallandskusten.

I Danmark har implementeringen av badvattendirektivet kommit långt och badvattenprognoser finns på Internet för flera kustområden, bl a Öresundskusten.

DHI inbjuder i samarbete med Smittskyddinstitutet till seminarium om badvattenkvalitet - påverkan från tätorter och möjligheter att förbättra och informera. Seminarier hålls i Stockholm den 8 april och i Göteborg den 11 april. Seminariet riktar sig främst till dig som är beslutsfattare, förvaltare, miljöinspektör eller arbetar inom VA-sektorn.
För information om anmälan och program klicka HÄR. OBS! Sista anmälningsdag den 31/3!

Kontaktperson
Dick Karlsson
dick.karlsson@dhi.se
031-80 87 92