07 Dec 2011

Missa inte DHI på konferensen Klimat & Säkerhet

Den 26 januari 2012 anordnar Centrum för Klimat och Säkerhet på Karlstad Universitet den fjärde konferensen om hantering av klimatrelaterade risker. Dagen är späckad av intressanta föredrag däribland ett av Ola Nordblom från DHI.

Den 26 januari 2012 anordnar Centrum för Klimat och Säkerhet på Karlstad Universitet den fjärde konferensen om hantering av klimatrelaterade risker. Dagen är späckad av intressanta föredrag däribland ett av Ola Nordblom från DHI. 
Missa inte Olas föreläsning "Hot från alla håll! Helhetssyn på översvämningsrisker och tidig varning"! 

Klicka här för fullständigt program.