12 Jan 2011

Säkert vatten?

Den senaste tidens händelser i Lilla Edet och Östersund har gett en ny innebörd åt uttrycket i vattenkungörelsen som lyder ”Rekommenderat minsta antal säkerhetsbarriärer mot mikrobiologisk förorening i relation till råvattnets normala innehåll av bak

Den senaste tidens händelser i Lilla Edet och Östersund har gett en ny innebörd åt uttrycket i vattenkungörelsen som lyder ”Rekommenderat minsta antal säkerhetsbarriärer mot mikrobiologisk förorening i relation till råvattnets normala innehåll av bakterier”. Om antalet barriärer mot bakterier uppfylls är frågan vilken säkerhet mot tänkbara virus och parasiter som aktuella barriärer utgör. Frågan är också om råvattnets normala status är en tillräcklig grund för bedömning av erforderlig barriärverkan. Kanske snarare en riskbedömning baserad på verksamhet och utsläppsscenarier inom vattentäktens avrinningsområde bör ligga till grund.
Svenskt Vatten Utveckling har tagit fram ett verktyg för svenska vattenverk som beskrivs i rapport nr 2009-05. I egenskap av medförfattare till rapporten (Gerald Heinicke), erbjuder  DHI hjälp med att  göra beräkningar för ett specifikt vattenverk. DHI har också verktyg för tredimensionella beräkningar av strömningsförhållanden i ytvatten, därmed kan villkoren för föroreningstransport från tänkbara utsläppspunkter till intag beräknas. Detta har bl a tillämpats i ett annat Svenskt Vatten Utvecklingsprojekt (ligger för tryckning) där DHI medverkat, syftet är att belysa tätorters inverkan på recipienters bakteriella status.  

Vi har verktygen - kontakta oss gärna!

Bengt Zagerholm 0709-996930
Gerald Heinicke 0709-996923