04 Jun 2010

DHI etablerar modell över Mälaren för framtida analyser av miljöstatus, åtgärder, vattenkvalitet, vattenförsörjning etc.

DHI Sverige etablerar på uppdrag av Mälarens Vattenvårdsförbund en hydrodynamisk modell över Mälaren, med syfte att öka kunskapen om den övergripande cirkulationen i sjön.

DHI Sverige etablerar på uppdrag av Mälarens Vattenvårdsförbund en hydrodynamisk modell över Mälaren, med syfte att öka kunskapen om den övergripande cirkulationen i sjön. Mälaren är Sveriges tredje största sjö och förser bl a 1,5 miljoner människor med dricksvatten.

Den hydrodynamiska modellen är en viktig grund för framtida analyser av miljöstatus, åtgärdsprogram, råvattenkvalitet, vattenförsörjning, risker i samband med utsläppsolyckor mm.