15 Feb 2010

DHI håller Öresund-seminarium för lotsar

DHI håller Öresund-seminarium för lotsar DHI har genomfört ett seminarium för lotsar och annan personal inom Sydkustens Sjötrafikområde i Malmö.

DHI håller Öresund-seminarium för lotsar DHI har genomfört ett seminarium för lotsar och annan personal inom Sydkustens Sjötrafikområde i Malmö. Syftet var att koppla lotsarnas omfattande erfarenhet av förhållandena i Öresund till den vetenskapliga kunskapen om hur Öresund fungerar. Dessutom diskuterades olika frågor om bl.a. referensvattennivåer i Danmark och Sverige.