10 Feb 2010

DHI utbildar Länsstyrelsen

DHI har genomfört en utbildning på temat ”Kunskap, metoder och verktyg vid utredningar i havsmiljö” för ett tjugotal berörda handläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

DHI har genomfört en utbildning på temat ”Kunskap, metoder och verktyg vid utredningar i havsmiljö” för ett tjugotal berörda handläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Utbildningen, i form av ett seminarium och diskussioner, hölls i Vänersborg och handlade om metoder för att beräkna eller modellera miljöförhållanden, utsläpp och vattenkvalité i kustområden och sjöar. Målet var att visa olika metoders styrkor och svagheter, vilka metoder som passar för vilka frågeställningar och vilka krav man kan ställa på utredningar i samband med tillståndsärenden. Med hjälp av bättre kunskaper om den teknik som finns tillgänglig kan handläggarna bättre bedöma utredningsunderlag och ställa rimliga krav på kvalitet och ambitionsnivå.