05 Nov 2010

DHI inbjuder till seminarie kring översvämningsplanering i Göteborg och Stockholm

Efter två uppskattade översvämningsseminarier i Växjö och Lund tidigare i höst upprepar DHI nu succén i Göteborg den 25 november och i Stockholm den 3 februari.

Efter två uppskattade översvämningsseminarier i Växjö och Lund tidigare i höst upprepar DHI nu succén i Göteborg den 25 november och i Stockholm den 3 februari.

INBJUDAN

Allt oftare drabbas vi av extrema regn med översvämningar som följd och orsakerna till detta diskuteras. Är det naturliga variationer, klimatförändringar, eller bara en känsla? Konsekvenserna för de människor som drabbas är dock mycket påtagliga och jordnära. De kraftiga skyfall som orsakat stora översvämningar i Pakistan drar förstås detta till sin spets. Men även i Sverige finns det exempel, om än med lindrigare konsekvenser. År 2009 implementerades EU:s Översvämningsdirektiv i svensk lagstiftning. Syftet med direktivet är att minska riskerna för översvämningsskador. Vad innebär det mer konkret för kommunerna? Vilka hjälpmedel finns att tillgå?

DHI Sverige AB inbjuder kommuner (VA, Plan och Räddningstjänst) till ett seminarium för planering kring översvämningar. DHI har lång erfarenhet av arbete kring översvämningsproblematik både för naturmark och tätort, i vattendrag och dagvattenledningsnät. Var finns de största riskerna för översvämningar? Vilka åtgärder krävs för att minska riskerna? Detta är exempel på frågor där datormodeller kan vara till stor hjälp. Med modeller kan man även få tidig förvarning och prognoser av höga flöden och nivåer. Med hjälp av DHI:s modellverktyg och kompetens kring översvämningsfrågor kan ni vara förberedda! Vi berättar och ger vår erfarenhet från ett flertal praktiska tillämpningar. Seminariet äger rum på Novotel i Göteborg den 25 november samt på City Conference Center i Stockholm den 3 februari.

PROGRAM

11:00 – 11:10 Inledning

11:10 – 11:35 Vad innebär översvämningsdirektivet för kommunerna?

11:35 – 12:00 Nationella höjdmodellen – nya möjligheter!

12:00 – 13:00 LUNCH

13:00 – 13:25 Klimatförändringar/anpassning

13:25 – 15:00 Exempel från praktiska tillämpningar

  • Kartering och åtgärder vid stadsplanering
  • Kombination av naturmarksavrinning och dagvattenavrinning
  • Dagvattenplanering för extrema regn – Plan B
  • Varningssystem för översvämningar
  • Risk & sårbarhetsanalys  

15:00 – 16:00 Kaffe och avslutande diskussion

PLATS

Seminariet äger rum på Novotel i Göteborg samt City Conference Center i Stockholm.

 
Novotel


City Conference Centre

ANMÄLAN

Deltagaravgiften är 495 kr/deltagare + moms. Lunch och kaffe ingår. Anmäl dig senast den 16:e november för Göteborg och senast den 18:e januari för Stockholm. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare. Observera att anmälan är bindande. Vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in seminariet.

Anmäl dig här eller skicka anmälan (pdf) till DHI Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg.

VÄGBESKRIVNING

Novotel Göteborg

Med spårvagn eller båt (vasttrafik.se):
Från centralstationen går spårvagn 3 (mot Marklandsgatan) och 9 (mot Kungsten) till Klippan. Älvsnabben går från Lilla Bommen med ändhållplats Klippan.

Med bil från öster:
Följ skyltar Centrum förbi Liseberg därefter skyltar Hamnar. Vid Tingstadsmotet innan Tingstadstunneln följ nu istället EU-skyltar D+DK. (håll högerfil, kör ej mot skyltar Hisingen). Efter Götatunneln fortsätt rakt fram, följ skyltar Kiel. Sväng av vid avfarten Kiel - Klippan Ö och sväng höger och därefter direkt vänster. Följ vägen längs älven mot brofästet ca 400 meter. Vägen slutar vid hotellet. 

Adress: Novotel Göteborg, Klippan 1, 414 51 Göteborg (tel. 031-720 22 00)

City Congress Center (Norra Latin) Stockholm

Med bil/taxi kan man komma in via Barnhusgatan 7 B (kontakta receptionen via porttelefon). Hiss upp till receptionen finns på vänster sida, efter Marmorvalvet. Med taxi går det även bra att åka fram till Norra Latins huvudentré. I Norra Latins entré finns hiss upp till första våningsplanet där också receptionen finns. Till samtliga våningsplan finns hissar.

Kontakta receptionen Norra Latin för detaljerad information  08 – 506 16 400.
Adress: Norra Latin, Drottninggatan 71B 

FRÅGOR

Ring Olof Persson, 070-999 69 39.