25 Mar 2019

Szkolenie z modelowania rzek na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


W dniach 14-15.03.2019 odbyło się szkolenie z wprowadzenia do modelowania rzek i kanałów otwartych. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z aplikacją MIKE HYDRO RIVER, która jest jedną z najczęściej stosowanych platform na świecie jak i w Polsce. Narzędzie to jest szeroko stosowane między innymi przez takie instytucje jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy PGW Wody Polskie.

Szkolenie miało miejsce na Uniwersytecie Przyrodniczym na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, gdzie w miłej atmosferze, specjaliści z wrocławskiego biura DHI Polska przeprowadzili praktyczne warsztaty na komputerach.

Referencje