07 Feb 2019

Szkolenia z zakresu modelowania

Zapraszamy na szkolenia z zakresu modelowania na rok 2019, wstępne informacje znajdują się poniżej

1. Modelowanie rzek 1D, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 13-14.03.2019 (więcej, pobierz pdf)

2. Kompleksowe modelowanie sieci WOD-KAN oraz powodzi miejskich, Politechnika Krakowska 10-12.04.2019 (więcej, pobierz pdf)

3. Zintegrowane modelowanie powodzi 1D + 2D, Uniwersytet w Łodzi 08-10.05.2019 (więcej, pobierz pdf)

W celu rezerwacji proszę pisać na adres szkolenia@dhi.plMIKE HYDRO RIVER

Wprowadzenie do modelowania rzek i kanałów otwartych


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz DHI Polska zapraszają na 2-dniowe szkolenie w formie warsztatów, które umożliwi zapoznanie się z podstawowymi możliwościami modelowania w aplikacji MIKE Hydro River. (wcześniej MIKE 11). Podczas szkolenia za pomocą MIKE 11 uczestnicy stworzą podstawowy model rzeki, a następnie przeanalizują i zaprezentują wyniki symulacji.

MIKE 11/MIKE HYDRO River jest jedną z najczęściej stosowanych na świecie jak i w Polsce platform 1D służących do modelowania rzek, przez co faktycznie stał się standardem dla modelowania 1D. MIKE HYDRO River jest wydajnym narzędziem do szczegółowego projektowania, zarządzania i utrzymania zarówno prostych jak i złożonych systemów rzek i kanałów.

MIKE HYDRO River zapewnia wsparcie w takich obszarach jak podtopienia, prognozowanie i reagowanie na powódź, jakość wody, analiza skutków uszkodzeń tam, funkcjonowanie infrastruktury, zasolenie wód, transport osadów w rzekach, kanałach, bagnach i innych zbiornikach wodnych. Szeroka gama dodatkowych modułów pozwala na zbudowanie spersonalizowanego narzędzia do modelowania rzek.


TEMATYKA SZKOLENIA
 • Wprowadzenie teoretyczne do modelowania 1D
 • Modułowa struktura MIKE Hydro River (moduły dodatkowe)
 • Omówienie wymagań w zakresie danych potrzebnych do zbudowania i uruchomienia modelu
 • Praca z danymi wejściowymi modelu za pomocą interfejsu graficznego MIKE 11
 • Symulacje modelu
 • Omówienie i prezentacja wyników symulacji


GRUPA DOCELOWA I WSTĘPNE WYMAGANIA

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych modelowaniem rzek oraz poznaniem funkcji, jakie oferuje MIKE 11 i jego możliwościami w zakresie konfigurowania, modelowania i symulowania prostych modeli rzek.

DATA

 • 13 - 14 marca 2019, godz. 09:00 - 17:00


LOKALIZACJA

 • Ul. Grunwaldzka 55, budynek C5, Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska I Geodezji


OPŁATY I RABATY

 • 900 zł netto(1200zł netto po 15.02.2019)
 • -10% z aktualnym oprogramowaniem MIKE


ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 • Materiały szkoleniowe
 • Oficjalny certyfikat MIKE Powered by DHI
 • Lunch
 • Komputer z zainstalowanym MIKE na czas szkolenia


JĘZYK

 • Polski


REJESTRACJA

 • 10 marca 2019r.


Ilość miejsc ograniczona!KOMPLEKSOWE MODELOWANIE SIECI WOD-KAN ORAZ POWODZI MIEJSKICH

W imieniu Politechniki Krakowskiej oraz firmy DHI Polska, miło nam zaprosić
Państwa na szkolenie z modelowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
powodzi miejskich.

TEMATYKA SZKOLENIA

DZIEŃ 1: Modelowanie sieci wodociągowej:

 • Importowanie danych zewnętrznych z bazy danych GIS do modelu
 • Edytowanie graficzne oraz zmiana atrybutów elementów modelu
 • Automatyczne wprowadzanie rzędnych węzłów przy użyciu cyfrowego modelu terenu (DTM)
 • Modelowanie poborów wody
 • Wprowadzanie wskaźnika nierównomierności rozbioru
 • Narzędzia sprawdzania modelu
 • Symulacja, analiza, prezentacja wyników
 • Menedżer scenariuszy
 • Prezentacja WaterNET Advisor— proste symulacje na sieci wodociągowej dla każdego
 • Prezentacja/Warsztat Przedstawicieli Uczelni.


DZIEŃ 2: Modelowanie sieci kanalizacyjnej, model opad-odpływ:

 • Importowanie danych zewnętrznych z bazy danych GIS do modelu
 • Zarządzanie zlewniami
 • Wyznaczanie oraz interpolacja brakujących danych
 • Punktowe obciążenie ściekami
 • Symulacja, analiza, prezentacja wyników
 • Prezentacja nowej odsłony MIKE URBAN + - zaawansowane modelowanie sieci wod-kan i powodzi miejskich w 1 programie.


DZIEŃ 3: Modelowanie zintegrowane 1D + 2D:

 • Przygotowanie modelu pod kątem modelowania 2D
 • Integracja modelu z Numerycznym Modelem Terenu
 • Modelowanie zielonej infrastruktury (Low Impact Dewelopment Tools)
 • Tworzenie animacji i wizualizacji.

DATA

 • 10 - 12 kwietnia 2019, godz. 09:00 - 17:00


CENA I RABATY

 • Dzień 1: 450 PLN netto (od 1 lutego 600 zł)
 • Dzień 2: 450 PLN netto (od 1 lutego 600 zł)
 • Dzień 3: 450 PLN netto (od 1 lutego 600 zł)
 • 3 Dni szkolenia: 1200 PLN netto(od 1 lutego 1600 zł)
 • -10% z aktualnym oprogramowaniem MIKE


ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • Materiały szkoleniowe
 • Oficjalny certyfikat MIKE Powered by DHI
 • Lunch
 • Certyfikat ukończenia kursuJĘZYK

 • Polski


MIEJSCE SZKOLENIA

 • Politechnika Krakowska


REJESTRACJA DO

 • 31 marca 2019


INFORMACJE DODATKOWE

 • Szkolenie może zostać odwołane ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników.


Ilość miejsc ograniczona!


W związku z ograniczoną ilością miejsc DHI
zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa
w szkoleniu.


PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA MIKE URBAN oraz MIKE FLOOD:

 • Modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach 1 platformy
 • Integracja z GIS
 • Narzędzia ułatwiające tworzenie modelu (narzędzia interpolacji, przypisywania, delineacji zlewni, sprawdzania poprawności projektu)
 • Tworzenie/porównywanie scenariuszy
 • Transport zanieczyszczeń
 • Analiza wieku wody
 • Modelowanie jakości wody, procesy biologiczne
 • Analiza przepływu pożarowego
 • Możliwość połączenia z systemem SCADA
 • Kontrola w czasie rzeczywistym
 • Integracja kanalizacji deszczowej z rzeką
 • Modelowanie zielonej infrastruktury (GREEN CITIES)
 • Integracja modelowania 1D i 2D (rozpływ powierzchniowy 2D) - MIKE FLOOD
 • Modelowanie infiltracji do sieci kanalizacji deszczowej oraz wycieków (integracja z MIKE SHE)
 • Różne formy prezentacji wyników (serie czasowe, tabele, wykresy, animacje)
 • Raportowanie.


NASI INSTRUKTORZY

Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wod-Kan

Wstępnie przewidujemy przedstawicieli
przedsiębiorstwa wodociągowego oraz
Politechniki Krakowskiej, którzy poprowadzą
część warsztatów praktycznych.
Więcej informacji wkrótce…mgr inż. Maciej Korona

Maciej Korona pracuje w DHI od 2014
roku. Specjalizuje się w modelowaniu sieci
kanalizacyjnych. Ma doświadczenie w realizacji
projektów rynku URBAN oraz prowadzeniu
szkoleń związanych z modelowaniem
hydraulicznym sieci kanalizacyjnych.


Mgr, Inżynieria Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska


mgr inż. Grzegorz Tatara

Grzegorz Tatara pracuje w firmie DHI od 2014
roku, jako specjalista od zasobów wodnych oraz
modelarz systemów dystrybucji wody. Realizował
projekty związane z implementacją Ramowej
Dyrektywy Wodnej do prawa polskiego oraz
modelowaniem systemów zaopatrzenia w wodę w
miastach.


Mgr, Inżynieria Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
ZINTEGROWANE MODELOWANIE POWODZI 1D + 2D

Kurs podstawowy MIKE FLOOD, MIKE Hydro River (Mike 11) wersja 2019
W imieniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz firmy DHI Polska, zapraszamy Państwa na 3-dniowy kurs zintegrowanego modelowania powodzi w oparciu o oprogramowanie MIKE. Zostaną przedstawione zagadnienia zarówno związane z modelowaniem 1D w MIKE Hydro River (następca MIKE11) oraz modelowaniem 2D w MIKE 21. Szkolenie idealnie nadaje się dla średniozaawansowanych i początkujących specjalistów z dziedziny modelowania powodzi.

Podstawowe zalety, jakie oferuje oprogramowanie MIKE FLOOD to przede wszystkim:

 • Możliwość jednoczesnego modelowania przepływu w rzekach, kanalizacji, na terasach zalewowych oraz spływu powierzchniowego
 • Kompleksowe analizy sytuacji powodziowej w mieście
 • Łatwa analiza i wizualizacja realistycznych wyników


PROGRAM SZKOLENIA


1 DZIEŃ

 • MIKE Hydro River - nowe możliwości i ułatwienia, współpraca z GIS
 • Wprowadzanie danych
 • Budowa modelu 1-wymiarowego od podstaw
 • Metody wprowadzania przekrojów, tworzenie sieci rzecznej i zlewni
 • Przeprowadzenie symulacji
 • Analiza i przeglądanie wyników

2 DZIEŃ

 • Przygotowanie modelu 1D na potrzeby modelowania zintegrowanego
 • MIKE Flood - budowa modelu 2-wymiarowego
 • Zastosowanie siatki elastycznej trójkątnej i jej zalety w modelu 2D

3 DZIEŃ

 • MIKE FLOOD - połączenie modeli 1D i 2D
 • Analiza i przeglądanie wyników
 • Tworzenie map zalewowych, animacji powodziowych


DLA KOGO PRZEZNACOZNE JEST SZKOLENIE?

Osoby zajmujące się szeroko pojętą tematyką powodzi - zarządzaniem ryzykiem powodziowym czy prognozowaniem powodzi. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych modelowaniem powodzi 1D i 2D (zarówno osoby początkujące jak i średniozaawansowane).

DATA
 • 08-10 maja 2019 (środa—piątek) godz. 09:00 – 17:00


LOKALIZACJA
 • Łódź


OPŁATA I RABATY
 • (CENA PROMOCYJNA DO 28.02.2019) -25%: 1200 zł netto (1600 zł po 01.03)
 • 10% z aktualnym oprogramowaniem MIKE


ORGANIZATOR ZAPEWNIA
 • Materiały szkoleniowe
 • Oficjalny certyfikat MIKE Powered by DHI
 • Lunch i buffet kawowy
 • Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem MIKE na czas szkolenia.


JĘZYK
 • Polski


REJESTRACJA
 • 15 kwietnia 2019 r.


Ilość miejsc ograniczona!

DHI zastrzega sobie prawo do odmówienia
udziału w szkoleniu w związku z brakiem miejsc.
DHI zastrzega sobie możliwość odwołania
szkolenia w przypadku niewystarczającej ilości uczestników.


SZKOLENIA POWIĄZANE

 • MIKE HYDRO River - Introduction to river and channel modelling
 • MIKE FLOOD - Integrated pipes, channels and surface modelling
 • FLOOD MODELLING WITH FLEXIBLE MESH (FM) - Take your flood modelling a step further
 • MIKE 21 FLOW MODEL HD - 2D hydrodynamic modelling using 'classic' grid
 • MIKE HYDRO River - Advanced hydrodynamic modelling
 • FLOOD RISK MANAGEMENT - How to prepare for and manage floods
 • WATER RESOURCES AND CLIMATE CHANGE - Impact and adaptation studies
 • INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT - An IWRM and climate change adaptation practitioners course
 • FLOOD FORECASTING AND EARLY WARNING - Introduction to real-time forecasting systems


INSTRUKTORZY

MGR LESZEK ZIÓŁKOWSKI (DHI)


Leszek Ziółkowski odpowiada za realizacje
projektów z dziedziny gospodarki wodnej
oraz ochrony przeciwpowodziowej.
Specjalizuje się w modelowaniu jedno
i dwuwymiarowym oraz w wykorzystywaniu
narzędzi GIS w modelowaniu
hydraulicznym. Posiada doświadczenie
w prowadzeniu szkoleń z zakresu MIKE 11,
MIKE 21 oraz MIKE FLOOD.

Mgr Geografia,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Mgr, Geographic Information Science and Systems,
Uniwersytet Parisa-Lodrona w Salzburgu


MGR INŻ. ANDRZEJ GRABOŚ (DHI)


Andrzej Graboś specjalizuje się
w modelowaniu jedno- i dwuwymiarowym
cieków wodnych w ochronie
przeciwpowodziowej oraz ma doświadczenie
w szacowaniu ryzyka powodziowego
i szacowaniu strat popowodziowych. Jego
międzynarodowe doświadczenie obejmuje
również modelowanie MIKE 2D i 3D na
obszarach morskich i wybrzeży miedzy innymi
w zakresie wpływu fal, transportu
sedymentacyjnego, dyspersji termicznej i solanki.

Mgr inż. Inżynieria Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

AKTUALNOŚCI