22 Feb 2019

System zdalnego monitoringu wody i ścieków dla Gdyni

Miło nam poinformować, że DHI Polska Sp. z o.o. wraz z firmą partnerską Sygnity S. A.będą realizować obszerny projekt dla PEWiK Gdynia pn.: „Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływu wody i ścieków”

 

Co konkretnie kryje się pod tą nazwą?

Zagadnienie jest dość złożone i składa się na nie wiele pionierskich rozwiązań. Zaczynając od dostawy specjalistycznych urządzeń pomiarowych oraz wysokiej klasy sprzętu komputerowego, poprzez budowę systemu informacji przestrzennej GIS, , SCADA (system zbierania i prezentacji danych z maszyn i urządzeń pomiarowych w czasie rzeczywistym), kończąc na zaawansowanym modelu hydraulicznym sieci wodociągowej działającym w czasie rzeczywistym i modelu sieci kanalizacyjnej wraz z modułem do prognozowania podtopień. Rozwiązania te będą działać w ramach jednego, spójnego systemu, który będzie dostarczał cennych informacji i pomoże pracownikom w podejmowaniu decyzji.

Firma DHI będzie odpowiadać w całości przede wszystkim za część związaną z budową modeli hydraulicznych oraz dostawę specjalistycznego oprogramowania. Jest to obszar, w którym posiadamy wieloletnie doświadczenie, poparte licznymi wdrożeniami w Polsce i na całym świecie.

Całkowita wartość zadania to ponad 30 mln złotych brutto.

MODEL SIECI WODOCIĄGOWEJ:

model_wodociagowy

Model hydrauliczny sieci wodociągowej, który powstanie w PEWIK Gdynia będzie dość unikalny pod kilkoma względami. Przede wszystkim poza modelem offline będzie to tzw. model on-line (czasu rzeczywistego), co oznacza, iż będzie pracował w trybie ciągłym. Standardowe modele wykonują symulacje na sieci „na żądanie”, więc w momencie kiedy chcemy zobaczyć „co by było gdyby” uruchamiamy daną symulację. Wdrażane rozwiązanie natomiast, pozwoli na integrację modelu z urządzeniami pomiarowymi i ciągłe porównywanie wyników pomierzonych w rzeczywistości z wynikami symulowanymi, co pozwoli m.in. na szybkie wychwycenie anomalii. Podgląd wyników modelowania dostępny będzie z poziomu przeglądarki internetowej na komputerach stacjonarnych, a także urządzeniach mobilnych, co ułatwi pracę w terenie (np. przy różnego rodzaju naprawach).


Kolejną ciekawostką jest fakt, iż model będzie funkcjonował nie tylko w trybie czasu rzeczywistego, ale również będzie umożliwiał prognozowanie zdarzeń na 7 dni do przodu (tzw. model forecast/predykcyjny), a także powracanie do stanu sieci nawet sprzed 12 miesięcy (tzw. model hindcast/wsteczny). Takie analizy mają ułatwiać zrozumienie niezwykle trudnych i złożonych zjawisk oraz stanów występujących na sieci wodociągowej. W ten sposób, model jest w stanie przewidzieć zachowanie się sieci w obliczu dajmy na to zbliżającej się imprezy masowej i gwałtownie zwiększonego zapotrzebowania na wodę.

MODEL SIECI KANALIZACYJNEJ

Model sieci kanalizacyjnej w ramach wykonywanego projektu nie ogranicza się jedynie do analiz związanych z przepływem ścieków w przewodach. Unikalną część tego zadania stanowić będzie moduł prognozowania przed podtopieniami ze strony systemu kanalizacyjnego. W tym celu do modelu należy na bieżąco dostarczać dane meteorologiczne w postaci prognozy opadu. Następnie opad jest transformowany w spływ powierzchniowy i na tej podstawie wyznaczany jest napływ wód deszczowych do sieci kanalizacyjnej. Model cyklicznie analizuje pracę takiego systemu i jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić, w których miejscach dojdzie do lokalnych podtopień. W przypadku wystąpienia zagrożenia podtopieniami, system będzie miał możliwość wysłania odpowiednich ostrzeżeń, np. przez pocztę elektroniczną, bądź SMS.

MONITOR STRAT WODY

W celu analizy i zarządzania stratami wody zostanie wdrożone kolejne narzędzie firmy DHI – Monitor Strat Wody. Zadaniem tego systemu będzie informowanie o wielkościach strat w ujęciu ilościowym i finansowym. Poprzez analizę kosztów związanych ze znalezieniem i usunięciem danej awarii (wycieku) i porównanie ich z kosztami powiązanymi z traconą wodą, narzędzie to pozwoli w efektywny sposób planować działania na sieci mające na celu optymalne ograniczanie strat wody. Podobnie jak w przypadku modelu wodociągowego on-line, system ten będzie dostępny dla użytkowników poprzez interfejs webowy, po wcześniejszym zalogowaniu. Na bieżąco analizowane będą w systemie wskazania z urządzeń pomiarowych dostępnych na sieci w celu wykrywania anomalii i szybkiego reagowania. Dodatkowo codzienne raporty generowane automatycznie będą miały za zadanie dostarczać cennych, kluczowych informacji ułatwiających pracę i analizę pod kątem efektywnego zarządzania stratami.

NARZĘDZIE REKONSTRUKCJI SIECI

W ramach wdrożenia, dostarczona zostanie jeszcze jedna nowatorska aplikacja, umożliwiająca efektywne rozplanowanie napraw w sieci nawet na wiele lat do przodu. Oprogramowanie to uwzględni dostępny w poszczególnych latach budżet i wraz z wielokryterialną analizą stanu technicznego sieci pozwoli skoncentrować się na modernizacji tych odcinków, które wymagają najpilniejszej uwagi, bądź tych, które spowodują najszybszy zwrot inwestycji, albo po prostu pod pewnym względem okażą się po dla nas priorytetowe. Co istotne, system posiadał będzie również możliwość prognozowania awarii w oparciu o szereg wprowadzonych danych.

Dostarczane narzędzia oraz modele, które powstaną w ramach opracowania bez wątpienia stanowić będą nieocenioną pomoc w codziennej pracy poprzez wspieranie decyzji przekładających się na optymalizację i poprawę efektywności działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Modele zostaną wykalibrowane m.in. w oparciu o szeroko zakrojoną kampanię pomiarową. Będzie ona polegała na przeprowadzeniu prac terenowych przy użyciu urządzeń pomiarowych. Dane te pozwolą na weryfikację pracy modelu i dopasowanie jego wskazań, aby jak najwierniej odzwierciedlały rzeczywisty stan.

Więcej na temat modelowania systemów wod-kan na stronie www.modelowaniesieci.pl

AKTUALNOŚCI