29 Jan 2019

Model Hydrauliczny w Kolbuszowej

       15.01.2019 r. w Kolbuszowej k. Rzeszowa odbyło się spotkanie podsumowujące zakończenie projektu pn. „Opracowanie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej”.

Na wydarzeniu obecni byli zarówno przedstawiciele Gminy, Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego (ZWK Kolbuszowa), przedstawiciele wykonawcy (DHI Polska) jak również osoby zainteresowane wdrożeniem, reprezentujące podmioty wodno-kanalizacyjne z Podkarpacia.

Można śmiało powiedzieć, że Kolbuszowa jest pionierem w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii opartych na modelowaniu hydraulicznym w województwie podkarpackim. Na zlecenie Gminy, firma DHI opracowała model hydrauliczny sieci wodociągowej, wdrożyła oprogramowanie do wykonywania symulacji na sieci (na komputerze stacjonarnym i urządzeniach mobilnych) oraz opracowała system wspierania decyzji w zakresie ograniczania strat wody (Monitor Strat Wody). Beneficjentem końcowym modelu jest ZWK w Kolbuszowej, którego pracownicy zostali przeszkoleni, aby w codziennej pracy aktywnie wykorzystywać możliwości wdrożonych systemów.

Projekt miał na celu analizę pracy istniejącej sieci wodociągowej w Gminie Kolbuszowa, obejmującą w szczególności charakterystykę: zużycia wody, pracy sieci w warunkach zwyczajnych i nadzwyczajnych, rekomendacje optymalizujące układ oraz wdrożenia umożliwiające pracę własną pracownika przedsiębiorstwa nad udoskonaleniem systemu dystrybucji wody. W ramach opracowania dokonano oceny pracy sieci wraz z rekomendacją jej rozbudowy i modernizacji w perspektywie roku 2035 i 2050 oraz przeprowadzono symulację: awarii pompowni strefowych, zapewnienia wysokości ciśnienia podczas prowadzenia akcji gaśniczej, ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej, wieku wody, rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, rozpadu związków chemicznych, możliwości wystąpienia uderzeń hydraulicznych.

Projekt w liczbach:

Liczba mieszkańców Gminy: ok. 25 000

Długość sieci modelowanej: 310 km

Ilość węzłów obliczeniowych w modelu: 8 331

Ilość punktów bilingowych: 5 545 (około 25 tys. odbiorców)

Wielkość dobowa rozbioru w sieci modelowanej: 2 400 m3/d

Źródła zasilania: 2

Pompownie strefowe: 5


Jak już wspomniano, wdrożono również system do monitorowania strat wody działający
w czasie rzeczywistym (w trybie online), oparty o telemetryczny przekaz danych z 5 stałych punktów pomiarowych zainstalowanych w ramach zamówienia. W efekcie realizacji projektu zwiększono niezawodność i poprawiono jakość usług dostarczanych przez ZGKiM w Kolbuszowej do prawie 25 tys. odbiorców.


AKTUALNOŚCI