26 Mar 2019

Światowe Dni Wody 2019

22 marca w ramach obchodów Światowego Dnia Wody, firma DHI Polska miała przyjemność gościć na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie podczas bloku wykładów zaprezentowany został temat modelowania świata wody.

Odbiorcami byli zarówno studenci i pracownicy Uczelni jak i uczniowie szkół średnich. Pod koniec wykładu, dla uważnych słuchaczy DHI zorganizowało krótki konkurs z upominkami. Pytania w ramach ciekawostki przedstawiamy poniżej:

1. Jak nazywa się firma wiodąca na rynku gospodarki wodnej?

a. DHL
b. DHI
c. HDI

2. Model to:

a. Odzwierciedlenie rzeczywistości
b. Rafał Maślak
c. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

3. Jak nazywa się oprogramowanie do modelowania świata wody firmy DHI:

a. Bryan
b. Janusz
c. MIKE

Pytania oczywiście nie sprawiły uczestnikom większych trudności. Wierzymy, że Państwu również😊

siwatowe_dni_wody