17 Dec 2017

"Modelowanie wód podziemnych na terenach górniczych z wykorzystaniem oprogramowania FEFLOW"

Modelowanie Wod Podziemnych Kopalnie

Niezmiernie miło nam poinformować, że w Przeglądzie Geologicznym (vol. 65, nr 11/3, 2017) ukazał się artykuł dr. Sławomira Sitka (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi) pt. „Modelowanie wód podziemnych na terenach górniczych z wykorzystaniem oprogramowania FEFLOW” .

Dr Sławomir Sitek zawarł w nim wiele cennych informacji na temat praktycznego zastosowania modelowania wód podziemnych w górnictwie na wszystkich etapach działalności górniczej (planowanie i dokumentowanie, eksploatacja, likwidacja kopalni).

Opisane zostały również korzyści, wynikające z zastosowania modelowania matematycznego opartego o metodę elementów skończonych w oprogramowaniu FEFLOW zarówno w kontekście górnictwa odkrywkowego jak i podziemnego.

Pełny artykuł można pobrać ze strony:

https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2017/listopad-3-1/5343-modelowanie-wod-podziemnych/file.html


AKTUALNOŚCI