09 Nov 2017

Wyniki konkursu na pracę magisterską w MIKE

Miło nam ogłosić wyniki II Ogólnopolskiego konkursu (2017) na pracę magisterską w oparciu o oprogramowanie MIKE firmy DHI.

Prace były oceniane przez 3-osobowe jury w składzie: Urszula Sadowska, Jan Kwiatkowski i Daniel Kieżun.

Kryteria oceny prac:

Wiedza i poziom zaawansowania technicznego

Innowacyjność i/lub wartość praktyczna

Wykorzystanie funkcji MIKE

Estetyka

Język

Waga

25%

25%

30%

10%

10%Wyniki:

Imię/Nazwisko

Uczelnia

Temat pracy

Zastosowane oprogramowanie

Miejsce

Nagroda

Krzysztof Dentko

Akademia Górniczo-Hutnicza

„Modelowanie procesu oczyszczania ścieków”            streszczenie (PDF)

 

WEST

1

1.       Staż w DHI Polska

2.       Szkolenie

3.       1 000 PLN

Daria Tutaj

Politechnika Śląska

„Model hydrauliczny sieci wodociągowej wsi Rzeczyce”

           

streszczenie (PDF)

 

MIKE URBAN

2

1.       Szkolenie

2.       500 PLN

Piotr Skałecki

Politechnika Warszawska

„Symulacja pracy sieci kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem warstw georeferencyjnych”

           

streszczenie (PDF)

 

MIKE URBAN

3

1.       Szkolenie

2.       250 PLNWyróżnienia:

Mamy również przyjemność wyróżnić Panią Małgorzatę Świerczek (AGH) za bardzo interesującą i oryginalną pracę dotyczącą porównania zastosowania metody elementów skończonych i różnic skończonych w oparciu o oprogramowanie FEFLOW (DHI) oraz MODFLOW.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Jednocześnie pragniemy zachęcić do udziału w kolejnych edycjach konkursu:

- III Ogólnopolski konkurs na pracę magisterską w oprogramowaniu MIKE (2018)

-IV Ogólnopolski konkurs na pracę magisterską w oprogramowaniu MIKE (2019)

AKTUALNOŚCI