15 Nov 2013

Norsk-svensk MIKE by DHI brukermøte 2014

Benytt anledningen til å møte kolleger og bransjefolk og utveksle erfaringer og ta del i de mange nyhetene i MIKE by DHI versjon 2014! Tid:Tisdag 4 mars 10-17, felles middag 19:00 Onsdag 5 mars 9-15 Sted:Norra Latin, Stockhol

Benytt anledningen til å møte kolleger og bransjefolk og utveksle erfaringer og ta del i de mange nyhetene i MIKE by DHI versjon 2014!

Tid:
Tisdag 4 mars 10-17, felles middag 19:00
Onsdag 5 mars 9-15

Sted:
Norra Latin, Stockholm

Pris:
3.600 NOK eks mva. Deltagere fra bedrifter eller organisasjoner med gyldig MIKE by DHI service- og vedlikeholdsavtale får 10% rabatt. Avgiften inkluderer konferansemateriell, lunsj og kaffe begge dagene.

Konferansemiddag, tirsdag 4.mars kl 19:00, 475 NOK eks mva, inkl drikke.

Program

DAG 1

Registrering

Velkommen -
Sten Blomgren, DHI

Keynote: Hur bygger och förvaltar vi en säker vattenleverans? - Tommy Giertz, Norrvatten
- Screening av översvämningsrisker i tätorter i samband med skyfall med stöd av MIKE 21, DHI
- Vättern - utredning av råvattenintag, Jönköpings kommun
Kaffepause
- Skapa vattendistributionssystemets framtida utseende med hjälp av MIKE URBAN WD, DHI
- Klimatförändringens påverkan på tillskottsvatten i spillvattennätet fram till 2100, SWECO Environment
Lunsj
- Mölndal/Toltorpsdalen - Lokalisering av tillskottsvatten, DHI
- MIKE URBAN - en förenklad bild av verkligheten, skillnad mellan beräkning och MIKE URBAN i speciella fall, SWECO Environment
- Etablering av detaljerte vannforsyningsmodeller over hele Oslo kommune, Oslo commune
- Val av faktorer för dimensionerande spillvattenflöde enligt P90 - konsekvenser vid modellering av åtgärder i kombinerade avloppsnät efter anslutning av stora separerade områden, Tyréns
Kaffepause
- Tillämpning av MIKE URBAN och tilläggsmoduler vid beräkning av bräddning på ledningsnät, WSP
- Kalibrering av spillvattenmodell för Kalmar kommun, KVAB
- Nyheter I MIKE URBAN 2014 - Tomas Eidsmo, DHI

Konferansemiddag, Norra Latin

DAG 2

Velkommen til dag 2 - Tomas Eidsmo, DHI

Keynote: Permafrostmodellering i MIKE SHE - Emma Johansson, SKB
- Tillförlitligheten i beräknade dimensionerande flöden i två mindre vattendrag med trånga sektioner, SWECO Energuide
 Kaffepause
- Operationell modell av Göteborgs hamn, DHI
- Nyheter i MIKE vattenresurs- och marina verktyg 2014
- Hva er konsekvensen av tiltak i avløpssystemet på bakteriekonsentrasjoner i resipienten? - Modellering med MIKE URBAN, MIKE 3 og MIKE ECO Lab, DHI
Lunsj
- Vattenresursplanering med nya MIKE HYDRO Basin, DHI
- MIKE CUSTOMISED, "tailor-made off-the-shelf"-produkter för online/realtidsinstallationer, DHI
- Inströmning till Finnfors kraftstation, SWECO Energuide
Avslutning og kaffe

Abstract og påmelding
Deltagere oppfordres til å sende inn abstract via e-post (adresse under) så snart som mulig.
Abstract, påmelding og spørsmål sendes til dhi@dhi.no

Deltagere sørger selv for overnatting.

Hjertelig velkommen!

***MED FORBEHOLD OM ENDRINGER***