16 Aug 2012

Modellering av oljesøl - DHI Solution

Oljesøl utgjør en alvorlig trussel mot det marine miljøet og kan få dramatiske konsekvenser. Med vår kunnskap og våre avanserte modelleringsverktøy kan vi hjelpe deg med å forutsi virkningene og forberede riktig tiltak til rett tid.

Oljesøl utgjør en alvorlig trussel mot det marine miljøet og kan få dramatiske konsekvenser. Med vår kunnskap og våre avanserte modelleringsverktøy kan vi hjelpe deg med å forutsi virkningene og forberede riktig tiltak til rett tid.

 Last ned den nye DHI Solution flyer