18 Jun 2012

Nye DHI retningslinjer for klimatilpasning

Sammen med kunder og organisasjoner over hele verden har DHI i årtier gitt råd, utviklet løsninger og samlet inn kunnskap om klimatilpasning.

Sammen med kunder og organisasjoner over hele verden har DHI i årtier gitt råd, utviklet løsninger og samlet inn kunnskap om klimatilpasning. Nå har vi samlet våre erfaringer i tre omfattende brosjyrer med retningslinjer for klimatilpasning innenfor områdene "Vannressurser", "Byer" og "Kyst og hav".   

Nye DHI retningslinjer for klimatilpasning

Byer: Retningslinjene omfatter en inngående beskrivelse av hvordan vi kan håndtere oversvømmelser fra havet og fra ledningssystemet.Konkrete verktøy, metoder og eksempel fra klimatilpasningsprosjekt i byer presenteres.

Kyst og hav: Retningslinjene for det marine området beskriver hvordan klimaforandringene påvirker vannstand, bølger og vanntemperatur. De viktigste metodene for marine infrastrukturprosjekt og for å utvikle bærekraftige løsninger for eksempelvis havner og kystbyer er beskrevet

Vannressurser: I retningslinjene for vannressursområdet beskrives metoder for hvordan klimaforandringenes påvirkning på blant annet avrenning, ekstremflom og grunnvann kan beregnes. Hvordan ulike typer av framtidige klimascenarioer kan tas fram og hvordan vi kan håndtere usikkerhetene i disse er også beskrevet. Videre gis flere eksempler fra gjennomførte klimaeffektstudier.

Retningslinjene er tilgjengelige for nedlastning (se link til høyre) og kan med fordel spres til venner, kolleger eller andre som du mener kan ha nytte av dem. Med dette initiativ ønsker DHI å øke antallet bærekraftige tilpasninger til et endret klima!