24 Nov 2014

Bedre markedsføring af stærke danske kompetencer om oprensning af forurenet jord

DHI var blandt initiativtagerne til et nyt White Paper, som præsenterer dansk viden og erfaringer omkring oprensning af forurenet jord.

Vi skal, bogstavelig talt, bygge en bæredygtig fremtid på ren jord. Det er udgangspunktet for produktion af mad, tøj og brændsel og er afgørende for vand og økologi. Globalt set er jord og grundvand mange steder voldsomt forurenet, men i den danske branche er der stærke kompetencer på netop oprensning af forurenet jord.

Hvis vi kan markedsføre den danske viden bedre, kan vi bidrage til at forbedre det globale miljø afgørende. Med det udgangspunkt tog vi initiativ til: ”A Common Ground for Clean Soil”, et White Paper om oprensning af forurenet jord, som er blevet færdigudviklet af Danish Soil Partnership, CLEAN og State of Green med bidrag fra førende danske virksomheder på området. 

DHI har omfattende teoretisk og praktisk viden om stoffers betydning for jord og grundvand og et solidt kendskab til danske virksomheder på området. Derfor har vi været med til at finde cases og redigere dette White Paper, som kan fremme små og store danske virksomheders muligheder for at markedsføre deres kompetencer omkring jord og grundvand.