20 May 2024

Konference VODA FÓRUM 2024 se koná ve dnech 22. - 23. 5. 2024

Rádi bychom vás jakožto hlavní partner pozvali na konferenci VODA FÓRUM 2024, která se bude konat ve dnech 22. - 23. 5. 2024 v areálu hotelu Zámek Veleč. Konference je zaměřená na představení technických či technologických novinek a zajímavých produktu a řešení z celého oboru vodovodu a kanalizací, např. unikátní technologie výstavby a sanace vodojemu a ČOV, správy vodovodu a kanalizací v době AI, bezvýkopové obnovy tlakových potrubí na těžce přístupných místech, digitální řešení požadavku nové směrnice EU, možnosti dálkových odečtů a smart meteringu, optimalizace procesu terciárního srážení fosforu, metodiky energetického auditu vodohospodářských zařízení, inteligentní lokalizaci skrytých úniku, využití digitálního asistenta WorkFlow pro výstavbu sítí ve vodárenství atd.

POZVÁNKA A PROGRAM KONFERENCE